Polityka Prywatności

Administrator danych

Bartosz Tesławski Działalność Usługowo – Handlowa – wydawca i właściciel portalu NaWschodzie.eu, zwany dalej Wydawcą przetwarza dane osobowe osób odwiedzających portal www.nawschodzie.eu. Poniżej znajdują się wszystkie informacje na temat zakresu zbieranych danych i sposobu ich przetwarzania. Użytkownikom strony przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych, a także z ustawą O Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) przysługuje im prawo do kontaktu z nami oraz zmienianie, poprawianie oraz uzupełnianie danych osobowych, a także żądanie ich całkowitego usunięcia.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bartosz Tesławski Działalność Usługowo – Handlowa, ul. Kazimierza Promyka 3/148, 01-604 Warszawa zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7010221114, REGON: 144415525.

W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do skontaktowania się z administratorem danych osobowych w firmie. Może to uczynić drogą elektroniczną pod adresem redakcja@nawschodzie.eu lub drogą pocztową na adres korespondencyjny portalu.

Dane osobowe – zakres i cel zbierania danych

Wydawca zbiera dane osobowe Użytkowników portalu w różnych zakresach i różnych celach.

1. Analityka i statystyka

W tym zakresie Wydawca zbiera informacje o każdym Użytkowniku, który odwiedza portal, w szczególności są to informacje dotyczące odwiedzanych stron i podstron serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące historii wyszukiwania, adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawą prawną do zbierania tych danych jest prawnie uzasadniony interes Wydawcy, który polega na ułatwieniu korzystania z portalu oraz poprawy jego funkcjonalności.

2. Newsletter

W tym celu Wydawca zbiera adresy poczty elektronicznej, jak również imiona i nazwiska użytkowników podawane w formularzu rejestracyjnym podanym na stronie internetowej. Podstawą prawną jest tutaj zaakceptowanie polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia wysyłki newslettera. Równocześnie Wydawca zastrzega, że Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wypisania się z listy mailingowej i cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

3. Prezentacja imion, nazwisk i profili Autorów

Każdy tekst publikowany na łamach portalu został pozyskany legalnie, jest publikowany za zgodą Autora lub właściciela praw autorskich do prezentowanych materiałów. Każdy tekst, o ile umowa z autorem nie stanowiła inaczej jest podpisany imieniem i nazwiskiem Autora, zawiera także zdjęcie przedstawiające wizerunek Autora. Podstawą prawną jest tu przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla prawidłowej realizacji umowy z Autorem lub posiadaczem praw autorskich do tekstu. W związku z obowiązującym prawem ochrony własności intelektualnej, w szczególności ochrony autorskich praw osobistych Wydawca ma obowiązek publikować teksty wraz ze wskazaniem ich autora.

Przekazywanie danych

Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkownika mogą zostać przekazane podmiotom działającym na zlecenie Wydawcy oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania –tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Ekonomicznego:

Prawa Użytkownika i Autora

Każdy Użytkownik i Autor ma prawo żądania dostępu do swoich danych, sprostowania ich, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także wycofać w całości zgodę na ich przetwarzanie.

Zakres ten realizuje prawo do bycia zapomnianym, które ograniczają jedynie ewentualne umowy zawarte między Użytkownikiem lub Autorem, a Wydawcą, o ile przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików Cookies.

Dane osobowe Użytkowników, którzy wyrazili wolę otrzymywania newslettera będą przechowywane do momentu wyrażenia przez Użytkownika woli wypisania się z listy subskrypcyjnej.

Dane osobowe Autorów będą przechowywane tak długo, jak długo Wydawcę i Autora wiązać będzie umowa oraz poszczególne prawa autorskie.

Realizacja żądań użytkowników

Wydawca zastrzega sobie prawo do realizacji żądań Użytkowników w zakresie przetwarzania danych osobowych w ciągu miesiąca po otrzymaniu żądania. Jeżeli z przyczyn technicznych lub z uwagi na złożoność lub liczbę żądań zachowanie tego terminu będzie niemożliwe, Spółka wykona je w ciągu kolejnych 2 miesięcy. Użytkownik zostanie uprzednio poinformowany o planowanym przedłużeniu terminu.

Cookies i inne podobne technologie

W celu poprawy jakości naszego portalu internetowego www.nawschodzie.eu wykorzystujemy pliki cookies (tzw. Ciasteczka). Są to niewielkie pliki zapisujące informacje dotyczące sesji użytkownika podczas jego odwiedzin na portalu. Pliki zapisywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie i innych). Pliki te mogą być zamieszczane przez Wydawcę oraz partnerów, w szczególności podmioty świadczące usługi analityczne (Google Analytics, Facebook).

Pliki cookies zawierają unikalny numer, który pozwala odróżniać od siebie Użytkowników w procesie analizy, jednak dane w nich zapisane są zanonimizowane i nie pozwalają na ustalenie tożsamości Użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Dlaczego z tego korzystamy?

Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:

 • dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
 • realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy

Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

 • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
 • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

 • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
 • reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
 • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

Większość przeglądarek internetowych domyślnie zezwala na stosowanie plików cookies i zapisywanie ich w pamięci przeglądarki. Ustawienia te można jednak zmienić, a zapisane pliki cookies wykasować. Użytkownik może tego dokonać w dowolnym momencie zmieniając ustawienia swojej przeglądarki, jednak Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które może przynieść samodzielne zmienianie ustawień przeglądarki.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

 • zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
 • zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
 • określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies.

Równocześnie Wydawca ostrzega, że portal może działać inaczej w zależności od ustawień związanych z wykorzystywaniem plików cookies w przeglądarce.

Zmiany w polityce prywatności

Wydawca rezerwuje sobie prawo do zmieniania i uzupełniania Polityki Prywatności. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pośrednictwem strony www. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Użytkownikowi zgodnie z przepisami prawa.

%d bloggers like this: