Integracja euroazjatycka w cieniu wojny. Spotkanie premierów EUAG w Armenii.

Aktualny konflikt ormiańsko-azerbejdżański w Górskim Karabachu przyćmił wszystkie inne wydarzenia na Kaukazie Południowym. Można sądzić, że wojna i gwałtowna epidemia Covid-19 (745 nowych zakażonych w dniu 12.10) wstrzymała wszystkie procesy w Armenii.

Nic bardziej błędnego. W ostatnich dniach doszło w ramach Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAUG), w skład której wchodzą Rosja, Kazachstan, Białoruś, Kirgizja i Armenia, do szeregu spotkań, które będą wpływać na dalsze procesy integracyjne w ramach EAUG.

W dniu 7 października do Erywania przybyli Przewodniczący Kolegium Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej Michaił Mjasnikowicz wraz z członkami (ministrami) Kolegium. Spotkali się z Wicepremierem Armenii Mherem Grigoryanem, omawiając przygotowania do organizowanego w dniu 9 października w Erywaniu Eurazjatyckiej Rady Międzyrządowej (ERM) z udziałem Premierów państw członkowskich Unii: Rosja – M.Muszistin, Białoruś – R.Gołowczenko, Kazachstan – A.Mamin, Armenia – N. Paszynjan.

Ija Malkina, doradczyni Członka Kolegium Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej w trakcie briefingu ogłosiła cele spotkania w ramach ERM, przekazując m.in. informację o rozpoczęciu w ramach EAUG prac nad formowaniem w ramach Unii jednolitego rynku gazu. Inicjatorem ma być Rosja, która pracuje nad umową międzynarodową tworzącą jednolity rynek gazu, jednolite zasady dostępu do system transportu gazu, zasad tworzenia giełd gazu itd. Umowa ma być gotowa do 2022 roku.

Ilja Malkina wyjaśniła, że aktualnie Kolegium, we współpracy z państwami członkowskimi, realizuje pierwszy etap tworzenia ogólnego i jednolitego rynku ropy naftowej i towarów ropopochodnych. Komisja przygotowała już projekt umowy międzynarodowej, nad którą obecnie pracują eksperci z wszystkich państw Unii.

W trakcie posiedzenia omówiono projekt „Strategicznych kierunków rozwoju euroazjatyckiej integracji do roku 2025”. Jednym z priorytetów ma być utworzenie i uregulowanie transgranicznego handlu elektronicznego pomiędzy członkami. Ten projekt jest częścią większego systemu tworzenia platform technologicznych łączących państwa Unii. Obecnie utworzono już 16 konsorcjów naukowo-technologicznych, które aktywnie współpracują nad integracją oraz rozwojem i implementacją technologii z takich dziedzin jak kosmos, medycyna, technologie informatyczne i komunikacyjne, wydobycie zasobów naturalnych, energetyka, rolnictwo, technologie przemysłowe i in.

Strony zatwierdziły budżet wykonawczy Unii na 2019 rok i przyjęły projekt budżetu na rok 2021. Przyjęto informację o realizacji „karty drogowej” znoszenia wzajemnych barier w dostępie do rynków w latach 2018-2019 oraz o stanie współpracy handlowej w roku 2019. Członkowie Komisji omówili prognozy rozwoju rynków rolnych członków państw Unii na lata 2020-2021. Wg założeń ekspertów Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, w latach 2020-2021 EAUG osiągnie samowystarczalność w zakresie rynku spożywczego w wysokości 97%. Już obecnie państwa Unii mają być samowystarczalne i w zasadzie nie wymagają importu pod względem ziarna, cukru, oleju roślinnego, wieprzowiny i jaj kurzych.

Kolejne posiedzenie Eurazjatyckiej Rady Międzyrządowej na szczeblu premierów odbędzie się w Moskwie 4 grudnia br. W ramach spotkania zorganizowany zostanie Pierwszy Euroazjatycki Kongres Gospodarczy (organizowany przez Euroazjatycki Bank Rozwoju).

Marek Reszuta

Fot. biuro prasowe rządu Armenii

Leave a Reply

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Next Post

Łukaszenka nie może udawać, że nic się nie stało. Bartosz Tesławski na antenie Polskiego Radia 24

śr Paź 14 , 2020
Redaktor naczelny portalu NaWschodzie.eu wziął udział w audycji Kontrapunkt w eterze Polskiego Radia 24. Wraz z Krzysztofem Kokoszczyńskim i Michałem Strzałkowskim rozmawiali o sytuacji w Białorusi i możliwościach dialogu między władzą i opozycją. Nie zapominajmy, że Białorusini protestują ponad dwa miesiące. W tym momencie mamy więc sytuację, w której Białorusini […]